Vacature: bestuurslid financiële zaken - http://www.merefeldia.nl

Vacature: bestuurslid financiële zaken

3 december 2015 0:00


Merefeldia is op zoek naar een bestuurslid financiële zaken. In deze functie maak je deel uit van het verenigingsbestuur en ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een gezond en toekomstbestendig financieel beleid.

Onlangs heeft penningmeester Jan Koppen te kennen gegeven zijn functie per 31 december te zullen neerleggen. Merefeldia is hem zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten in de afgelopen vijf jaren. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen we Jan hiervoor bedanken.

Merefeldia heeft een gezonde financiële basis die ervoor zorgt dat de continuïteit van de vereniging is gewaarborgd. Het financiële beleid biedt transparantie en verantwoording aan de stakeholders over de herkomst en de besteding van de beschikbare middelen. De informatievoorziening is op een dusdanige wijze ingericht dat sturing op korte, middellange en lange termijn mogelijk is.

Kosten- en opbrengstenstromen worden optimaal beheerst en benut en hebben continue aandacht. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie zijn duidelijk en worden bij elke relevante verandering opnieuw beschouwd. Kansen, risico's en relevante wet- en regelgeving zijn in beeld en worden op regelmatige basis gemonitord.

Budgets worden op basis van door commissies en werkgroepen ingebrachte begrotingen en plannen gedelegeerd. Het bestuurslid financiën laat zich ondersteunen door een financiële commissie terwijl de administratie door een of meer andere personen wordt gevoerd.

Ben je geïnteresseerd of wens je meer informatie te ontvangen? Gelieve dan contact op te nemen via info@merefeldia.nl.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!