Contributie

Merefeldia kent diverse contributiecategorieën. De contributiebedragen per maand voor het seizoen 2021/'22 zijn vastgesteld zoals in onderstaande tabel. Het contributiebedrag van spelende leden bestaat uit vier elementen: een bijdrage in de operationele kosten, de KNVB-contributie, een bijdrage in de wedstrijdkleding en een bijdrage aan de vrijwilligerskorting.

Categorie Spelend Ondersteunend Geboortejaar
Senioren € 19 € 7 2002 of eerder
Junioren (O19, O17 en O15) € 16 € 5 2003 t/m 2008
Pupillen (O13, O12, O11, O9 en O8) € 14 € 5 2009 t/m 2015
Mini-pupillen € 9   2016 en 2017
Veteranen € 14    
Walking Football € 9    


Vrijwilliger
Zonder vrijwilligers geen Merefeldia. Daarom zijn niet spelende vrijwilligers gevrijwaard van contributie. Zij betalen niets en zijn toch lid van Merefeldia en de KNVB. Wel bestaat de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te leveren van € 25 per seizoen óf ondersteunend lid te worden. Spelende leden met een vrijwilligersfunctie ontvangen een korting van 20% op de contributie van het spelende lidmaatschap.

Betalen
Betaling van de contributie vindt vier keer per seizoen plaats middels een automatisch doorlopende incasso in de maanden augustus, oktober, december en februari. In overleg met de penningmeester (penningmeester@merefeldia.nl) bestaat de mogelijkheid hiervan af te wijken om tot een maatwerk contributieregeling te komen. Tevens wijzen we op een mogelijke financiële ondersteuning vanuit de stichting Leergeld.

Looptijd
Lid van Merefeldia is men voor een heel seizoen, dat wil zeggen van 1 juli tot 30 juni. Bij het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is men alsnog de contributie voor een heel seizoen verschuldigd en zal bij de automatische incasso ook een volgende termijn worden geïncasseerd.

Tussentijdse aanmelding
Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen contributie per volgende kwartaal-inning. Dus als iemand zich in september aanmeldt wordt met ingang van oktober de kwartaal contributie geïncasseerd.

Opzegging
Het stopzetten van het lidmaatschap dient jaarlijks te geschieden vóór 31 mei. Je krijgt geen terugbetaling van de contributie als je het lidmaatschap lopende het seizoen beëindigt. Ook als je het lidmaatschap niet tijdig hebt opgezegd wordt er geen contributie terugbetaald. Opzeggen kan alleen middels het volledig invullen van het formulier Wijziging Lidmaatschap.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!