Contributie

Merefeldia kent diverse contributiecategorieën. De contributiebedragen voor het seizoen 2017/'18 zijn vastgesteld zoals in onderstaande tabel. Bedragen van spelende leden zijn inclusief kledingbijdrage van wedstrijdkledij.

Categorie

Spelend

Steunend

Geboortejaren

Senioren

€ 160,00

€ 85,00

1998 of eerder

Junioren (O19-O17-O15)

€ 130,00

€ 63,00

1999 t/m 2004

Pupillen (O13-O11-O9-O8)

€ 115,00

€ 58,00

2005 t/m 2010

Mini-pupillen

€ 75,00

n.v.t.

2011 t/m 2012

Babylid

n.v.t.

€ 35,00

2011 of later

KNVB-lid

n.v.t.

€ 35,00

n.v.t


Betalen
Betaling van de contributie vindt halfjaarlijks plaats middels een automatisch doorlopende incasso in de maanden juli en januari. Indien je bezwaar hebt tegen het automatisch incasseren van de contributie, dan kun je het verschuldigde bedrag ook overschrijven op rekening NL81RABO0135506433 ten name van Merefeldia onder vermelding van naam en lidnummer. Doe dit dan wel vóór 1 september en vergeet niet de penningmeester op de hoogte te brengen.

Looptijd
Lid van Merefeldia is men voor een heel seizoen, dat wil zeggen van 1 juli tot 30 juni. Bij het tussentijds opzeggen van het lidmaatschap is men toch de contributie voor een heel seizoen verschuldigd en zal bij de automatische incasso ook de tweede termijn worden geïncasseerd. 

Tussentijdse aanmelding
Nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden betalen een gereduceerd bedrag. Vangt jouw lidmaatschap aan in de maanden oktober of november, dan betaal je 75% van het contributiebedrag, voor de maanden december, januari en februari is dat 50%. En je betaalt 25% van het contributiebedrag bij een aanmelding in maart, april en mei.

Opzegging
Het stopzetten van het lidmaatschap dient jaarlijks te geschieden vóór 31 mei. Je krijgt geen terugbetaling van de de contributie als je het lidmaatschap lopende het seizoen beëindigt. Ook als je het lidmaatschap niet tijdig hebt opgezegd, wordt er geen contributie terugbetaald. Opzeggen kan alleen middels het volledig invullen van het formulier Start bestandsdownloadWijziging Lidmaatschap.