Organisatie

Missie
Wij bieden onze leden de mogelijkheid deel te nemen aan de voetbalsport en inhoud te geven aan ons verenigingsleven. Daarbij streven wij naar een positief verenigingsklimaat dat zich kenmerkt door sportief gedrag, saamhorigheid en naleving van algemeen geldende normen en waarden. Wij willen een stabiele vereniging zijn die uitblinkt door een goede organisatie en hoge servicegraad gebaseerd op vrijwilligers en een grote betrokkenheid.

Visie
Merefeldia is een voetbalvereniging die bestaat uit leden die zich op vrijwillige basis verenigd hebben om binnen het verenigingsgebied Kern Nederweert en Budschop zodanige randvoorwaarden creëren dat alle leden deel kunnen blijven nemen aan de voetbalsport en de daaraan gerelateerde verenigingsactiviteiten. Merefeldia biedt mannen en vrouwen, jongens en meisjes de mogelijkheid te voetballen in senioren-, veteranen- en jeugdverband. Daartoe sluiten wij ons bij de KNVB. De prestaties van onze teams zijn gebaseerd op het sportieve vermogen van onze eigen leden, die zich op geheel vrijwillige basis daarvoor inzetten. Samen creëren wij een verenigingsklimaat dat zich kenmerkt door sportief gedrag, respect voor elkaar en alle andere sportbeoefenaars of supporters, gezelligheid, saamhorigheid, kameraadschap, een grote mate van betrokkenheid en naleving van algemeen geldende normen en waarden. Leden van Merefeldia eisen van zichzelf en andere leden dat ze actief invulling geven aan het positieve verenigingsklimaat. Merefeldia wil alle leden met prioriteit een uitstekende accommodatie bieden om de voetbalsport actief te beoefenen. Dat bereiken wij op basis van een gezonde, onafhankelijke financiele situatie en een grote inzet en betrokkenheid van alle leden op vrijwillige basis professioneel ondersteunt op voetbaltechnisch vlak. De structuur van de vereniging wordt gedragen door leden die de diverse organisatorische taken op basis van vrijwilligheid uitvoeren. Wij streven naar een goede band met andere (voetbal)verenigingen in het algemeen en in het bijzonder met onze zusterverenigingen binnen Nederweert.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2011-2015.

Statuten
Merefeldia heeft haar statuten bij de notaris vastgelegd. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid en bestuursleden zijn niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging. In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging, maar ook de rechten en plichten wat een lidmaatschap met zich meebrengt. De statuten zijn voor het laatste gewijzigd op 16 december 1993 en zijn op te vragen bij de secretaris.