Financiële zaken

Functie

Naam

Email

Penningmeester

Peter Janssen

Opent scherm voor verzenden e-mailpenningmeester@merefeldia.nl

Administrateur

Frans Gommans

Opent scherm voor verzenden e-mailadministratie@merefeldia.nl

Administrateur

Paul Vossen

Opent scherm voor verzenden e-mailadministratie@merefeldia.nl

Contributies

Huub Janssen

Contributies

Thomas Stienen